Niet alle maatregelen die je neemt voor klimaat hebben een rechtstreekse of directe CO₂ reductie. Toch zijn ze allemaal belangrijk. Hoe maken wij het onderscheid in FutureproofedCities? We structureren de tool via sectoren, maatregelen en acties.

Sectoren

1. Mitigatie

Je klimaatactieplan ga je typisch per sector organiseren: landbouw, tertiair, huishoudens, industrie, overheid, gemeentelijke vloot, straatverlichting, openbaar vervoer, privévervoer, lokale productie van warmte/koude en lokale productie van elektriciteit. Deze sectoren zijn SE(C)AP compatibel om de informatie uit FPC als input te kunnen gebruiken in het mitigatieplan.

Voorbeeld: Huishoudens.

2. Adaptatie

Je adaptatieactieplan ga je ook per impact sector organiseren, maar die zijn een beetje anders: gebouwen, transport, energie, water, afval, ruimtelijke ordening, land- en bosbouw, milieu en biodiversiteit, gezondheid, civiele bescherming en noodsituaties en toerisme. Deze sectoren zijn SECAP compatibel om de informatie uit FPC als input te kunnen gebruiken in het adaptatieplan.

Voorbeeld: Water.

Maatregelen

1. Mitigatie

Maatregelen resulteren in financiële en CO₂-besparingen per sector. Elke maatregel wordt doorgerekend aan de hand van een eenheid (bv. aantal huishoudens, aantal MWh). Per eenheid wordt de financiële besparing, investering en CO₂-besparing berekend, zodat je de totale besparingen kent in het eindjaar van je maatregel. Al deze data kan aangepast worden als je over eigen data beschikt die nauwkeuriger is.

Voorbeeld: Het installeren van zonnepanelen bij huishoudens.

2. Adaptatie

Maatregelen resulteren in financiële besparingen en verbeterde adaptatie per sector. Elke maatregel wordt gelinkt aan een risico, een klimaatgevaar die de maatregel helpt verminderen. Ze zijn ook doorgerekend aan de hand van een eenheid (bv. aantal bomen, aantal km). Per eenheid wordt de financiële besparing en investering berekend, zodat je de totale besparingen kent in het eindjaar van je maatregel. Al deze data kan aangepast worden als je over eigen data beschikt die nauwkeuriger is.

Voorbeeld: Het installeren van een dijk langs de zee.

Acties

Acties zijn kleiner en ondersteunen één of meerdere maatregelen, maar resulteren niet per se in een rechtstreekse CO₂ reductie of adaptatie verbetering. Je kan acties wel een resultaat geven (bv. aantal aanwezigen op een evenement, aantal deelnemers aan een groepsaankoop). Aangezien acties vaak concreter zijn voor burgers, hebben we die centraal gezet op de publieke pagina.

Voorbeeld: Het organiseren van een groepsaankoop of infosessie over zonnepanelen of een toekomstige dijk.

De belangrijkste verschillen tussen maatregelen en acties

Meer weten?

Heeft u het antwoord gevonden?