Dan staat je instelling waarschijnlijk nog op Engels, waardoor de tool een andere formaat hanteert. 

Did this answer your question?