Je kan een algemeen PDF rapport genereren via het algemene dashboard via ‘PDF’. Dit rapport bevat een overzicht van alle maatregelen en acties zoals ze in de tool staan, zonder alle details per maatregel en actie.

Onder ‘Rapporten’ kan je specifiekere of net uitgebreidere rapporten genereren, in Excel of PDF (bv. met of zonder interne notities). 

Meer info?

Exporteer rapporten

Did this answer your question?