Hier kunnen een aantal verklaringen voor zijn.

  1. Als je een nieuwe emissie-inventaris van het volgende jaar hebt ingeladen, bepaalt dit resultaat de nieuwe reële reductie mee. De absolute reductie verandert niet, maar de relatieve reductie (%) kan hierdoor wel veranderen.
  2. Als je je klimaatactieplan aanpast aan de realiteit en maatregelen toevoegt, verwijdert of aanpast, zal ook de geplande en reële reductie mee veranderen.
  3. Als je referentiejaar is veranderd, zal ook de relatieve reductie mee veranderen.

Did this answer your question?