Hier kunnen een aantal verklaringen voor zijn.

  1. FPC gaat ervan uit dat een maatregel vanaf jaar 1 op volle snelheid start en dat de evolutie van een maatregel lineair verloopt. Als je in jouw klimaatplan met kruissnelheden werkt (het duurt een paar jaar eer de maatregel op volle snelheid zit), kan het resultaat gedurende je maatregel verschillend zijn.
  2. Als er tussen het referentiejaar en de start van je klimaatplan een paar jaar tijd zit, kan het zijn dat er al een reductie opgetreden is t.o.v. je referentiejaar, terwijl je klimaatplan nog niet van start is gegaan. Deze reductie is meestal te wijten aan inspanningen van beleid op hoger niveau (Vlaams, Federaal, Europees), algemene trends, lagere emissiefactoren, … Het is logisch dat je totale reductie bijgevolg hoger ligt dan de reductie uit je klimaatactieplan.

Did this answer your question?