Via het tandwieltje op de algemene grafiek van het dashboard kan je het eindjaar aanpassen.

Meer info?

Leer het dashboard kennen

Did this answer your question?