De rode lijn is puur gebaseerd op je theoretische plan - dus gaat ervan uit dat je alle maatregel in je plan zal uitvoeren en geeft dan weer waar je zou eindigen. De grijze balken zijn gebaseerd op deze rode lijn, maar vertrekken van het laatst gevalideerde jaar. Hier wordt dus een connectie met de reële data gemaakt. 

Meer info?

Did this answer your question?