Normaal gezien is VA (Volt* Ampere) hetzelfde als W (Watt) (=vermogen) bij gelijkspanning. Dit is het geval bij zonnepanelen. 

Als je nu van Watt (Vermogen) naar kWh (verbruik) wil gaan, moet je inschatten hoeveel uren zonnepanelen energie zullen opwekken (=vollasturen). Wij maken hier een inschatting van ongeveer 900 uren per jaar, dezelfde inschatting als VITO maakt. 

Een installatie van 5kW zal dus 5*900 = ongeveer 4500 kWh elektriciteit opleveren. 

Did this answer your question?