Statbel heeft deze informatie, maar die staat niet publiek. Je kan hier dus best naar vragen. 

Meer info?

We hebben een volledig artikel rond Vlaamse data om klimaatplannen te monitoren geschreven op ons blog 😊 Check it out

Did this answer your question?