Deze effecten zijn doorgerekend in de jaarlijkse lokale emissiefactoren van elektriciteit, warmte/koude en biobrandstof (tonCO2/kWh) onder ‘Data input’. Het is dus belangrijk deze in te vullen om dit effect mee te nemen.

Meer info?

Geef emissiefactoren in

Did this answer your question?